Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Overbergamtet 1621-1830

Overbergamtretten, Overbergamtrettens rettsprotokoller
Rettsprotokollside 0-1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg RA/EA-2885/K/Ka/L0005
Lenke til Arkivportalen
Overbergamtet 1621-1830 K: Overbergamtretten
Ka: Overbergamtrettens rettsprotokoller
L0005: Rettsprotokoll
Tingbok nr. 1c II/05.09.1741 - 16.09.1771 - Rettsprotokoll Rettsinstans Øverste rett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Dommere og skrivere