Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Overbergamtet 1621-1830

Overbergamtretten, Overbergamtrettens rettsprotokoller
Rettsprotokollside 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg RA/EA-2885/K/Ka/L0003
Lenke til Arkivportalen
Overbergamtet 1621-1830 K: Overbergamtretten
Ka: Overbergamtrettens rettsprotokoller
L0003: Rettsprotokoll
Tingbok nr. 1b II/19.09.1711 - 20.10.1727 - Rettsprotokoll Rettsinstans Øverste rett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Dommere og skrivere