Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim lagting

Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 348b-349a
Autorisasjonsside 672b-673a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-2065
Lenke til Arkivportalen
Trondheim lagting Tingbok nr. 11B /1783 - 1797 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim lagd.
- Rettsinstans Overrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere