Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim magistrat

Rådstuen, Rådstueprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4372/A/Aa/L0015
Lenke til Arkivportalen
Trondheim magistrat A: Rådstuen
Aa: Rådstueprotokoller
L0015: Rådstueprotokoller
Rådstuerettsprotokoll nr. 15 /1743 - 1754 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim rådstuerett div.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere