Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim magistrat

Rådstuen, Rådstueprotokoller
Rettsprotokollside 1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4372/A/Aa/L0013
Lenke til Arkivportalen
Trondheim magistrat A: Rådstuen
Aa: Rådstueprotokoller
L0013: Rådstueprotokoller
Rådstuerettsprotokoll nr. 13 /1725 - 1738 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim rådstuerett div.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere