Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim byfogd

Rettergang, Bytingsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0003/1/1/1A/L0004
Lenke til Arkivportalen
Trondheim byfogd 1: Rettergang
1A: Bytingsprotokoller
L0004: Bytingsprotokoll - 22/2-7/2.
Tingbok nr. 1A 04 /1677 - 1678 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim byfogd
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere