Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Molde byfogd

Justisprotokoller, Rettergang
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 554b-555a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0025/1/1A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Molde byfogd 1A: Justisprotokoller
1: Rettergang
L0002: Justisprotokoll
Tingbok nr. 2 /1797 - 1831 Møre og Romsdal fylke
Molde byfogd
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere