Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Molde byfogd

Justisprotokoller
Rettsprotokollside 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0025/1A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Molde byfogd 1A: Justisprotokoller
L0001: Justisprotokoll
Tingbok nr. 1/1764 - 1796 Møre og Romsdal fylke
Molde byfogd
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere