Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Molde byfogd

Rettergang, Justisprotokoller
Rettsprotokollside 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0025/1/1A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Molde byfogd 1: Rettergang
1A: Justisprotokoller
L0001: Justisprotokoll
Tingbok nr. 1 /1764 - 1796 Møre og Romsdal fylke
Molde byfogd
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere