Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Helgeland sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker (Justisprotokoller)
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0004/1/1A/L0007
Lenke til Arkivportalen
Helgeland sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker (Justisprotokoller)
L0007: Tingbok 8
Tingbok nr. 8 /25.04.1726 - 03.05.1730 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere