Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Helgeland sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker (Justisprotokoller)
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0004/1/1A/L0006
Lenke til Arkivportalen
Helgeland sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker (Justisprotokoller)
L0006: Tingbok 7
Tingbok nr. 7 /30.06.1723 - 19.11.1725 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere