Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

RETTERGANG, Tingbøker/justisprotokoller
Rettsprotokollside 1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/1/1A/L0019
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 1: RETTERGANG
1A: Tingbøker/justisprotokoller
L0019: Tingbok nr. 18
Tingbok nr. 18 /1733 - 1736 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere