Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

RETTERGANG, Tingbøker/justisprotokoller
Rettsprotokollside 7
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/1/1A/L0017
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 1: RETTERGANG
1A: Tingbøker/justisprotokoller
L0017: Tingbok nr. 16
Tingbok nr. 16 /1726 - 1729 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere