Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0-1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0013
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0013: Tingbok
Tingbok nr. 13 /04.11.1749 - 12.10.1757 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere