Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0011
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0011: Tingbok
Tingbok nr. 11 /11.10.1732 - 09.03.1740 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere