Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 11
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0010
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0010: Tingbok
Tingbok nr. 10 /24.11.1728 - 30.01.1732 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Folio 95 er skåret ut av protokollen, slik at et av bildene viser et oppslag med baksida av folio 94 (dvs 94b) og framsida av folio 96 (dvs 96a). Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere