Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0006
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0006: Tingbok
Tingbok nr. 6 /11.11.1707 - 01.08.1711 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere