Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/1/1A/L0036
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0036: Tingbok 33A
Tingbok nr. 33a /1757 - 1760 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere