Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 1b-2a
Notatside 237b-238a
Autorisasjonsside 238b-239a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/1/1A/L0027
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0027: Tingbok 26
Tingbok nr. 26 /1721 - 1724 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere