Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/1/1A/L0026
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0026: Tingbok 25
Tingbok nr. 25 /1719 - 1721 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere