Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Nordfjord Sorenskriveri

Rettergang (I), Tingbøker (justisprotokollar)
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
SAB/A-2801/01/01a/L0019
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Nordfjord Sorenskriveri 01: Rettergang (I)
01a: Tingbøker (justisprotokollar)
L0019: Tingbøker (justisprotokoller)
Tingbok nr. A 19/1713 - 1717 Sogn og Fjordane fylke
Nordfjord sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere