Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rettsprotokollside 1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-89/F/Fa/L0046
Lenke til Arkivportalen
A-89: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri
F: Rettergang
Fa: Tingbøker
L0046: Tingbok
Tingbok nr. 46 /09.02.1729 - 18.05.1733 Buskerud fylke
Lier, Røyken og Hurum sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere