Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rettsprotokollside 1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-89/F/Fa/L0044
Lenke til Arkivportalen
A-89: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri
F: Rettergang
Fa: Tingbøker
L0044: Tingbok
Tingbok nr. 44 /07.01.1716 - 14.03.1721 Buskerud fylke
Lier, Røyken og Hurum sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere