Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Registerside upaginert
Rettsprotokollside 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-123/F/Fa/Fae/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-123: Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri
F: Rettergang
Fa: Tingbøker
Fae: Tingbøker - Rekke V: Spesielle
L0001: Tingbok
Tingbok nr. V 1 /07.01.1780 - 16.12.1813 Buskerud fylke
Eiker, Modum og Sigdal sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere