Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Nord-Gudbrandsdal tingrett

RETTERGANG, Tingbøker
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Notatside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-002/G/Gb/L0011
Lenke til Arkivportalen
Nord-Gudbrandsdal tingrett G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
L0011: Tingbok
Tingbok nr. 11 /15.09.1772 - 17.10.1778 Oppland fylke
Nord-Gudbrandsdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere