Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Nord-Gudbrandsdal tingrett

RETTERGANG, Tingbøker
Rettsprotokollside 0b-1a
Etikett, tittel-, innholdsside 405b-406a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-002/G/Gb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Nord-Gudbrandsdal tingrett G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
L0002: Tingbok
Tingbok nr. 2 /22.02.1734 - 20.10.1738 Oppland fylke
Nord-Gudbrandsdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere