Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbc/L0010
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbc: Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
L0010: Tingbok - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
Tingbok nr. III 10 /14.02.1724 - 04.11.1726 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Tre første blad delvis ødelagt. Inneh. ting for Sør-Gudbrandsdal, men også Vardal 27.05.1726, Vang Furnes 08.06.1724, Fron 20.02.1725, 06.06.1725, 26.07.1725, 27.08.1725, 03.10.1726, 17.10.1726, Vågå 21.05.1726, 07.10.1726, 14.10.1726, 15.10.1726, Lesja 08.10.1726 og Lom 11.10.1726. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere