Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbc/L0008/0002
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbc: Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
L0008: Tingbok - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
0002: 8B Tingbok nr. III 8a /09.09.1720 - 06.07.1722 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Inneholder også ting i Gausdal 09.09.1720 Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere