Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Notatside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbc/L0006
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbc: Tingbøker - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
L0006: Tingbok - Nord- og Sør-Gudbrandsdal
Tingbok nr. III 6 /12.02.1717 - 12.07.1719 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere