Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
Rettsprotokollside 0b-1a
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbb/L0028
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbb: Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
L0028: Tingbok - Sør-Gudbrandsdal
Tingbok nr. II 28 /04.07.1708 - 17.10.1709 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Sør-Gudbrandsdal distrikt div.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere