Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbb/L0027
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbb: Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
L0027: Tingbok - Sør-Gudbrandsdal
Tingbok nr. II 27 /28.11.1707 - 23.12.1707 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Sør-Gudbrandsdal distrikt div.
Avskrevet. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere