Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Etikett, tittel-, innholdsside 69b-70a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbb/L0026
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbb: Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
L0026: Tingbok - Sør-Gudbrandsdal
Tingbok nr. II 26 /06.03.1706 - 27.11.1706 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Sør-Gudbrandsdal distrikt div.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere