Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Rettsprotokollside 1b-2a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gbb/L0025
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gbb: Tingbøker - Sør-Gudbrandsdal
L0025: Tingbok - Sør-Gudbrandsdal
Tingbok nr. II 25 /01.01.1705 - 17.12.1705 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Sør-Gudbrandsdal distrikt div.
Fol. 1 og 3-8 mangler. Inneholder også ting i Vågå 11.03. og 17.12.1705. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere