Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rettsprotokollside 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-89/F/Fa/L0037
Lenke til Arkivportalen
A-89: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri
F: Rettergang
Fa: Tingbøker
L0037: Tingbok
Tingbok nr. 37 /15.02.1697 - 12.12.1699 Buskerud fylke
Lier, Røyken og Hurum sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere