Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rettsprotokollside 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-89/F/Fa/L0007
Lenke til Arkivportalen
A-89: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri
F: Rettergang
Fa: Tingbøker
L0007: Tingbok
Tingbok nr. 7 /01.03.1666 - 06.12.1666 Buskerud fylke
Lier, Røyken og Hurum sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere