Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Autorisasjonsside 1
Rettsprotokollside 2
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-89/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-89: Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri
F: Rettergang
Fa: Tingbøker
L0001: Tingbok
Tingbok nr. 1 /19.11.1655 - 19.01.1658 Buskerud fylke
Lier, Røyken og Hurum sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere