Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Hedemarken sorenskriveri

RETTERGANG, Tingbøker
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 124b-125a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-034/G/Gb/L0017
Lenke til Arkivportalen
Hedemarken sorenskriveri G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
L0017: Tingbok
Tingbok nr. 17 /10.01.1681 - 19.12.1681 Hedmark fylke
Hedemarken sorenskr.
Toten fol. 6b, 16a, 16b. Fåberg fol. 53b. Gausdal fol. 61b. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere