Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord-Gudbrandsdal
Rettsprotokollside 3b-4a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gba/L0022
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gba: Tingbøker - Nord-Gudbrandsdal
L0022: Tingbok - Nord-Gudbrandsdal
Tingbok nr. I 22 /01.01.1686 - 26.11.1686 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Nord-Gudbrandsdal distrikt div.
De første tre blad mangler. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere