Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sorenskriverier i Gudbrandsdalen

RETTERGANG, Tingbøker, Tingbøker - Nord-Gudbrandsdal
Rettsprotokollside 1b-2a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/TING-036/G/Gb/Gba/L0019
Lenke til Arkivportalen
Sorenskriverier i Gudbrandsdalen G: RETTERGANG
Gb: Tingbøker
Gba: Tingbøker - Nord-Gudbrandsdal
L0019: Tingbok - Nord-Gudbrandsdal
Tingbok nr. I 19 /04.02.1683 - 14.12.1683 Oppland fylke
Gudbrandsdal sorenskr.
Nord-Gudbrandsdal distrikt div.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere