Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Namdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 189b-190a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4133/1/1/1A/L0003
Lenke til Arkivportalen
Namdal sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0003: Tingbok
Tingbok nr. 3 /13.01.1699 - 11.07.1712 Nord-Trøndelag fylke
Namdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere