Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

RETTERGANG, Tingbøker/justisprotokoller
Rettsprotokollside 1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/1/1A/L0007
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 1: RETTERGANG
1A: Tingbøker/justisprotokoller
L0007: Tingbok nr. 7
Tingbok nr. 7 /1694 - 1698 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Fol. 277-282: Auksjoner 1696-1697. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere