Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0004
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0004: Tingbok
Tingbok nr. 4 /04.01.1700 - 28.11.1705 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere