Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0003
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0003: Tingbok
Tingbok nr. 3 /15.01.1694 - 20.12.1699 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere