Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Rettsprotokollside 1b-2a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0002: Tingbok
Tingbok nr. 2 /15.07.1690 - 18.10.1693 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere