Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Rettsprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/1/1A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 1: Rettergang
1A: Tingbøker
L0001: Tingbok
Tingbok nr. 1 /25.04.1688 - 12.05.1690 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere