Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Tittelblad upaginert
Saksliste 1927 upaginert
Saksliste 1928 upaginert
Saksliste 1929 upaginert
Saksliste 1930 upaginert
Saksliste 1931 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger AV/SAST-A-100455/001/3/31/311/3111A/L0002
Lenke til Arkivportalen
SAST-A-100455: Stavanger byrett
001: Katalog 1988 - Stavanger Byrett
3: Rettergang
31: Straffesaker
311: Forhørsretten
3111A: Sakslister for forhørsretten
L0002: Saksliste for forhørsrett
Register til rettergangsmateriale nr. 2 /1927 - 1931 Rogaland fylke
Stavanger byrett
Saksliste for forhørsretten Underrett Rettergang Rettsprotokoller Straffesaker Statlige arkiver Dommere og skrivere