Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Overadmiralitetsretten 1807-1809 og 1813-1815

Justis-, doms- og voteringsprotokoller m.m.
Rettsprotokollside 1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-2881/A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Overadmiralitetsretten 1807-1809 og 1813-1815 A: Justis-, doms- og voteringsprotokoller m.m.
L0002: Domsprotokoll 20/4 1808 - 25/2 1811 og 16/4 1814 - 28/6 1815
Domprotokoll nr. 2/20.04.1808 - 28.06.1815 - Domsprotokoll 20/4 1808 - 25/2 1811 og 16/4 1814 - 28/6 1815 Rettsinstans Øverste rett Rettergang Rettsprotokoller Statlige arkiver