Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Utskiftningsformannen i Oppland fylke

Utskiftningsformenn, Engebret Andersen Norderhus, Forhandlingsprotokoller
Tittelblad 1
Håndskrevet register 2
Rettsmøter 3
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/JORDSKIFTEO-001/H/Hb/Hbg/L0003/0002
Lenke til Arkivportalen
Utskiftningsformannen i Oppland fylke H: Utskiftningsformenn
Hb: Engebret Andersen Norderhus
Hbg: Forhandlingsprotokoller
L0003: Forhandlingsprotokoller
0002: Forhandlingsprotokoll - Gudbrandsdalen Jordskifteprotokoll nr. 3.2 /20.05.1880 - 14.09.1889 - Aut. 10.03.1879 til bruk for E.A. Norderhus. Register i protokollen. Underrett Rettergang Rettsprotokoller Eiendom Jordskifte Statlige arkiver Dommere og skrivere