Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Hordaland jordskiftedøme - VII Indre Sunnhordland jordskiftedistrikt

Forhandlings- og berekningsprotokollar, Forhandlingsprotokollar
Register 1
Jordskifteforhandlinger 2-3
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-7401/A/Aa/L0014
Lenke til Arkivportalen
Hordaland jordskiftedøme - VII Indre Sunnhordland jordskiftedistrikt A: Forhandlings- og berekningsprotokollar
Aa: Forhandlingsprotokollar
L0014: Forhandlingsprotokoll
Jordskifteprotokoll nr. 14 /04.11.1929 - 29.04.1932 - Thorsheim. Etne, Skånevik, Fjelberg, Ølen, Vikebygd, Valestrand, Kvinnherad, Varaldsøy, Vossestrand og Kvam. Med register. Underrett Rettergang Rettsprotokoller Eiendom Jordskifte Statlige arkiver Dommere og skrivere Saksbehandlingskopier (AV 2020)