Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Indre Sogn jordskifterett

Jordskiftesaker
Gnr. 154 Sterri Sak 8/1957 1
Gnr. 154 Sterri Sak 5/1964 109
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-100288/F
Lenke til Arkivportalen
Indre Sogn jordskifterett F: Jordskiftesaker
Jordskiftedokumenter nr. 38 /1957 - 1964 - Luster gnr. 151-155. Kun sak 8/1957 og sak 5/1964 (anke) vedrørende Sterristølen (gnr. 154 Sterri) er skanna. Jordskiftesak sluttet 25.11.1963. Overjordskiftet (anke) sluttet 29.07.1964 Underrett Rettergang Rettsprotokoller Eiendom Jordskifte Statlige arkiver Dommere og skrivere Saksbehandlingskopier (AV)