Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Sunnhordland sorenskrivar

Rettergang (I), Ekstrarettsprotokollar, Ekstrarettprotokollar - Storskifteprotokollar
Rettsmøter 1
Register 244-245
Autorisasjon 250
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-2401/1/F/Fb/Fbb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Sunnhordland sorenskrivar F: Rettergang (I)
Fb: Ekstrarettsprotokollar
Fbb: Ekstrarettprotokollar - Storskifteprotokollar
L0006: Storskifteprotokoll Vikebygd
Storskifteprotokoll nr. 6 /1903 - 1911 Hordaland fylke
Sunnhordland sorenskr.
Vikebygd tinglag
Protokoll 6 og 7: Yttergrenser for utmarkssameiga. Gardsgrenser i Bjoa, Ølen, Vikebygd, Skjold og Vats. Føresegner om gjerdepl., grunnrettar m.m. Register side 245ff nr.6 og side 247ff nr. 7. Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Eiendom Jordskifte Statlige arkiver Dommere og skrivere